OgłoszeniaCSiR ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 110 m2

30 marca, 2023

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 110 m2 – stanowiącej część pomostu położonego na Plaży Radiowej Trójki nad jez. Necko w Augustowie z przeznaczeniem na działalność usługową z możliwością posadowienia tymczasowego obiektu budowlanego zgodnie z art. 29 ust 1 pkt. 12 Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 25 000,00 zł netto rocznie

Okres dzierżawy – 10 lat

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w  Augustowie przy ul. Sucharskiego 15.

Fot: panorama3d

Fot: panorama3d

https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/tourshop-logo.png
Przejdź do treści