Strona GłównaCennik

Za korzystanie z usług oraz najem obiektu pływalni

CENNIK
I INFORMACJE

PŁYWALNIA

BILET DNI POWSZEDNIE PN.-PT. SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA
Cena za godz. zegarową (po przekroczeniu 1 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 stawki podstawowej)
ULGOWY* 6:00 – 15:00 7,00 PLN 6:00 – 15:00 8,00 PLN
15:00 – 22:00 9,00 PLN 15:00 – 22:00 10,00 PLN
NORMALNY 6:00 – 15:00 9,00 PLN 6:00 – 15:00 10,00 PLN
15:00 – 22:00 12,00 PLN 15:00 – 22:00 14,00 PLN
*Bilet ulgowy – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, inwalidzi, służby mundurowe (za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia)
Bilet dwugodzinny dla 1 osoby Do wykorzystania w godzinach funkcjonowania obiektu 10% zniżki
Bilet trzygodzinny dla 1 osoby 20% zniżki
Bilet rodzinny trzy lub czteroosobowy
(min. 1 os. dorosła i 2 dzieci, max 2 os. dorosłe i 2 dzieci)
6:00 – 15:00 22,00 PLN 6:00 – 15:00 24,00 PLN
15:00 – 22:00 29,00 PLN 15:00 – 22:00 33,00 PLN
+ każde kolejne dziecko powyżej 5 roku życia 6:00 – 15:00 4,00 PLN 6:00 – 15:00 5,00 PLN
15:00 – 22:00 6,00 PLN 15:00 – 22:00 7,00 PLN
+ każde dziecko do 5 roku życia WSTĘP WOLNY
Bilet jednorazowy instruktorki* 25,00 zł/godz. Zajęcia indywidualne z 1 osobą
35,00 zł/godz. Zajęcia indywidualne max. 2 osobom

KARNETY

CENA BONUS WARTOŚĆ WAŻNOŚĆ
60,00 PLN + 10% = 66,00 PLN 60 dni
100,00 PLN + 15% = 115,00 PLN 90 dni
200,00 PLN + 20% = 240,00 PLN 120 dni
400,00 PLN + 25% = 500,00 PLN 180 dni
600,00 PLN + 30% = 780,00 PLN 360 dni
1000,00 PLN + 40% = 1400,00 PLN 450 dni
Karnet jest własnością osoby kupującej. Godzina pobytu na pływalni w ramach karnetu jest naliczana według ustalonych stawek biletów jednorazowych o określonych godzinach i dniach.

WYNAJEM BASENU*

DNI POWSZEDNIE PN. – PT SOBOTY, NIEDZIELA, ŚWIĘTA
Basen sportowy 600,00 PLN/godz. 700,00 PLN/godz.
1 tor 55,00 PLN/godz. 65,00 PLN/godz.
Wydzielona część niecki rekreacyjnej do 10 os. 50,00 PLN/godz. do 10 os. 60,00 PLN/godz.
pow. 10 os. – max. 15 os. 70,00 PLN/godz. pow. 10 os. – max. 15 os. 80,00 PLN/godz.
*w cenę wynajmu wliczone są bilety wstępu na pływalnię

SIŁOWNIA

Bilet jednorazowy 8,00 PLN *Bilet uprawnia do korzystania z siłowni przez 1,5 godz. (Po przekroczeniu 1,5 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/90 stawki podstawowej)
Karnet miesięczny imienny 80,00 PLN Karnet uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z siłowni
Karnet kwartalny imienny 190,00 PLN Karnet uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z siłowni.

INNE OPŁATY

Zagubienie lub zniszczenie identyfikator 30,00 PLN
Zagubienie lub zniszczenie numeru z szatni 5,00 PLN
Zagubienie lub zniszczenie karnet 10,00 PLN

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wstęp wolny przysługuje:
  dzieciom w wieku do lat 5, opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu, uzgodnionego z dyrektorem CSiR,
  – opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaleceniem konieczności stałej opieki,
  ratownikom wodnym zatrudnionym w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności utrzymywania sprawności fizycznej (w godzinach wolnych od pracy).
 2. Grupy zorganizowane zgodnie z definicją poniżej – możliwość udzielenia rabatu procentowego do 20 % od ceny podstawowej biletu jednorazowego na pływalnię. O wysokości rabatu decyduje Dyrektor CSiR.
 3. Grupa zorganizowana przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z pływalni lub siłowni pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, uprzednio zgłoszonej w kasie lub sekretariacie pływalni, jako wejście grupowe.
 4. Najem basenu jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
 5. W przypadku najmu basenu wraz z rezerwacją cykliczną wymagana jest forma pisemna umowy.
 6. Bilet jednorazowy instruktorski – Zakup biletu możliwy jest wyłącznie po okazaniu adekwatnych uprawnień instruktorskich. Uprawniony instruktor prowadzący indywidualne zajęcia pływania, rekreacji lub rehabilitacji ruchowej w wodzie, zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego. Bilet aktywny jest wyłącznie w godz.: poniedziałek–piątek do godz.15:00 i po godz. 20:00; sobota-niedziela i święta w godz. 6:00-22:00. W cenę biletu instruktorskiego wliczona jest opłata wstępu na pływalnię instruktora i uczestnika, max. 2 uczestników. Koszt zajęć klient rozlicza z instruktorem.
 7. W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych pisemnie termin ważności karnetu może zostać przedłużony bez dopłaty. Maksymalny okres przedłużenia karnetu do 6 tygodni.
 8. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z USŁUG ORAZ NAJEM POMIESZCZEŃ I SIŁOWNI W OBIEKCIE BAZY KAJAKARZY

NAJEM POMIESZCZEŃ i SIŁOWNI

L.P. NAZWA CENA BRUTTO OKRES CZASU OPIS
1. Pomieszczenie magazynowe – hangar 20,00 PLN / m2 miesiąc Najem pomieszczenia
magazynowego – hangaru
2. Siłownia + szatnie + natryski 100,00 PLN / grupa 1 godz. – najem siłowni wraz
z szatnią i natryskami oraz
aparaturą pomiarową przez 1
godzinę/grupa,
– maksymalna ilość osób w
grupie – 15 osób
3. Pomieszczenie świetlicy 35,00 PLN 1 godz. Najem pomieszczenia świetlicy

KORZYSTANIE Z USŁUG SIŁOWNI

L.P. NAZWA CENA BRUTTO OKRES CZASU OPIS
1. Zajęcia siłownia – trening
grupowy
Karnet miesięczny na
okaziciela (zajęcia trzy razy w
tygodniu) w grupie 10-15 os.
z instruktorem
120,00 PLN / osoba 1 miesiąc Karnet uprawnia do udziału
w grupowych zajęciach
treningu siłowego z
instruktorem 3 razy w tygodniu
przez okres 1 miesiąca
2. Zajęcia fitness –
karnet miesięczny na
okaziciela (zajęcia trzy razy w
tygodniu) w grupie 10-15 os.
z instruktorem
120,00 PLN / osoba 1 miesiąc Karnet uprawnia do udziału
w grupowych zajęciach fitness
z instruktorem 3 razy w
tygodniu przez okres 1
miesiąca

INFORMACJE DODATKOWE

1. Najem pomieszczeń i siłowni jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
2. W przypadku najmu wraz z rezerwacją cykliczną obiektu wymagana jest pisemna forma umowy.
3. Grupa zorganizowana – przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z obiektu pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, uprzednio zgłoszonych przez niego obsłudze obiektu, jako wejście grupowe.
4. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Załącznik 10 do Zarządzenia Nr 191/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17.06.2021 r.

CENNIK ZA UMIESZCZANIE REKLAM I OGŁOSZEŃ

L.P Rodzaj reklamy Format Okres umieszczenia Cena brutto
1. Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Pływalni CSiR, ul. Sucharskiego 15 wielkość do A4 1 tydzień 11,00 zł
2 tygodnie 15,00 zł
1 miesiąc 29,00 zł
3 miesiące 63,00 zł
wielkość do A3 1 tydzień 18,00 zł
2 tygodnie 26,00 zł
1 miesiąc 51,00 zł
3 miesiące 107,00 zł
2. Stand reklamowy do 2m2 1 miesiąc 93,00 zł
3. Baner reklamowy – do 3m2 – do 6 miesięcy 83,00zł/m-c
7 – 12 miesięcy 55,00zł/m-c
3,001 m2 – 6 m2 – do 6 miesięcy 137,00zł/m-c
7 – 12 miesięcy 99,00zł/m-c
powyżej 6 m2 czas i opłata ustalana przez Dyrektora CSiR w wysokości nie mniejszej niż wartości określone powyżej
4. Umieszczenie logo jako odnośnika na stronie internetowej www.basenaugustow.pl Opłata do 6 miesięcy 44,00zł/m-c
Opłata 7 – 12 miesięcy 66,00zł/m-c

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 191/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 17.06.2021 r.

CSiR Augustów

Znajdź na Facebook'u!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/augustow-logo-small.png
  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/bip-logo-small.png
  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/07/logo-iaugustow.jpg

  KONTAKT

  Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
  16-300 Augustów, ul. mjr. Sucharskiego 15
  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/tourshop-logo.png
  Przejdź do treści