Strona GłównaCennik

Za korzystanie z usług oraz najem obiektu pływalni

CENNIK
I INFORMACJE

PŁYWALNIA

BILET DNI POWSZEDNIE PN.-PT. SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA
Cena za godz. zegarową (po przekroczeniu 1 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 stawki podstawowej)
ULGOWY* 6:00 – 15:00 7,00 PLN 6:00 – 15:00 8,00 PLN
15:00 – 22:00 9,00 PLN 15:00 – 22:00 10,00 PLN
NORMALNY 6:00 – 15:00 9,00 PLN 6:00 – 15:00 10,00 PLN
15:00 – 22:00 12,00 PLN 15:00 – 22:00 14,00 PLN
*Bilet ulgowy – dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież ucząca się, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, inwalidzi, służby mundurowe (za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia)
Bilet dwugodzinny dla 1 osoby Do wykorzystania w godzinach funkcjonowania obiektu 10% zniżki
Bilet trzygodzinny dla 1 osoby 20% zniżki
Bilet rodzinny trzy lub czteroosobowy
(min. 1 os. dorosła i 2 dzieci, max 2 os. dorosłe i 2 dzieci)
6:00 – 15:00 22,00 PLN 8:00 – 15:00 24,00 PLN
15:00 – 22:00 29,00 PLN 15:00 – 22:00 33,00 PLN
+ każde kolejne dziecko powyżej 5 roku życia 6:00 – 15:00 4,00 PLN 8:00 – 15:00 5,00 PLN
15:00 – 22:00 6,00 PLN 15:00 – 22:00 7,00 PLN
+ każde dziecko do 5 roku życia WSTĘP WOLNY
Bilet jednorazowy instruktorki* 25,00 zł/godz. Zajęcia indywidualne z 1 osobą
35,00 zł/godz. Zajęcia indywidualne max. 2 osobom

KARNETY

CENA BONUS WARTOŚĆ WAŻNOŚĆ
60,00 PLN + 10% = 66,00 PLN 60 dni
100,00 PLN + 15% = 115,00 PLN 90 dni
200,00 PLN + 20% = 240,00 PLN 120 dni
400,00 PLN + 25% = 500,00 PLN 180 dni
600,00 PLN + 30% = 780,00 PLN 360 dni
1000,00 PLN + 40% = 1400,00 PLN 450 dni
Karnet jest własnością osoby kupującej. Godzina pobytu na pływalni w ramach karnetu jest naliczana według ustalonych stawek biletów jednorazowych o określonych godzinach i dniach.

WYNAJEM BASENU*

DNI POWSZEDNIE PN. – PT SOBOTY, NIEDZIELA, ŚWIĘTA
Basen sportowy 600,00 PLN/godz. 700,00 PLN/godz.
1 tor 65,00 PLN/godz. 75,00 PLN/godz.
Wydzielona część niecki rekreacyjnej do 10 os. 60,00 PLN/godz. do 10 os. 70,00 PLN/godz.
pow. 10 os. – max. 15 os. 80,00 PLN/godz. pow. 10 os. – max. 15 os. 90,00 PLN/godz.
*w cenę wynajmu wliczone są bilety wstępu na pływalnię
Wynajem wodnego toru przeszkód
(z montażem i demontażem)
Weekend
(sobota niedziela)
2 500,00 zł
Tydzień 5 000,00 zł
Każdy dodatkowy dzień 500,00 zł
Opłata za przewóz (transport) toru Do 50 km 200,00 zł
Powyżej 50 km do 100 km 400,00 zł
Powyżej 100 km Stawka 1,80 zł za km

SIŁOWNIA

Bilet jednorazowy Ulgowy* Cena 8,00 zł Bilet uprawnia do korzystania z siłowni przez 1,5 godz.
Po przekroczeniu 1,5 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/90 stawki podstawowej
Normalny Cena 12,00 zł
Karnet miesięczny imienny Ulgowy* Cena 80,00 zł Karnet uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z siłowni
Normalny Cena 100,00 zł
Karnet kwartalny imienny Ulgowy* Cena 200,00 zł
Normalny Cena 220,00 zł
*Bilet ulgowy – młodzież powyżej 15 roku życia, studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnością, służby mundurowe (za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia)

INNE OPŁATY

Zagubienie lub zniszczenie identyfikatora 30,00 PLN
Zagubienie lub zniszczenie numeru z szatni 5,00 PLN
Zagubienie lub zniszczenie karnet 10,00 PLN

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Wstęp wolny przysługuje:
  dzieciom w wieku do lat 5, opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu, uzgodnionego z dyrektorem CSiR,
  – opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaleceniem konieczności stałej opieki,
  ratownikom wodnym zatrudnionym w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności utrzymywania sprawności fizycznej (w godzinach wolnych od pracy).
 2. Grupy zorganizowane zgodnie z definicją poniżej – możliwość udzielenia rabatu procentowego do 20 % od ceny podstawowej biletu jednorazowego na pływalnię. O wysokości rabatu decyduje Dyrektor CSiR.
 3. Grupa zorganizowana przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z pływalni lub siłowni pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, uprzednio zgłoszonej w kasie lub sekretariacie pływalni, jako wejście grupowe.
 4. Najem basenu jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
 5. W przypadku najmu basenu wraz z rezerwacją cykliczną wymagana jest forma pisemna umowy.
 6. *Bilet jednorazowy instruktorski – Zakup biletu możliwy jest wyłącznie po okazaniu adekwatnych uprawnień instruktorskich. Uprawniony instruktor prowadzący indywidualne zajęcia pływania, rekreacji lub rehabilitacji ruchowej w wodzie, zobowiązany jest do zakupu biletu instruktorskiego. Bilet aktywny jest wyłącznie w godz.: poniedziałek–piątek do godz.15:00 i po godz. 20:00; sobota-niedziela i święta w godz. 8:00-22:00. W cenę biletu instruktorskiego wliczona jest opłata wstępu na pływalnię instruktora i uczestnika, max. 2 uczestników. Koszt zajęć klient rozlicza z instruktorem.
 7. W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych pisemnie termin ważności karnetu może zostać przedłużony bez dopłaty. Maksymalny okres przedłużenia karnetu do 6 tygodni.
 8. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE

Zajęcia Fitness/Zumba z instruktorem
Karnet miesięczny ( zajęcia trzy razy w tygodniu) w grupie 10-15 os. 140,00 zł/osoby
Karnet miesięczny ( zajęcia dwa razy w tygodniu) w grupie 10-15 os. 120,00 zł/osoby
Zajęcia jednorazowe w grupie 10-15 osobowej 20,00 zł/godz./osoby
Zajęcia jednorazowe w grupie 10-15 osobowej (karty sportowe) 18,00 zł/godz./osoby
OPŁATY WPISOWE I STARTOWE ZA UDZIAŁ W ROZGRYWKACH SPORTOWYCH, ZAWODACH, TURNIEJACH, WYDARZENIACH
Wpisowe za udział w wydarzeniach/imprezach sportowych i rekreacyjnych Opłata zgodnie z regulaminem wydarzenia, imprezy sportowej, rekreacyjnej

INFORMACJE DODATKOWE

 1. „Godzina” zajęć fitness/zumba trwa 45 minut.
 2. W przypadku przystąpienia do zajęć grupowych w połowie miesiąca możliwe jest udzielenie rabatu w wysokości 50% opłaty podstawowej.
 3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

CENNIK NAJMU GODZINOWEGO SAL GIMNASTYCZNYCH

Najem sal sekcjom sportowym Cena 30,00 zł/godz.
Najem sal pozostałym podmiotom Cena 50,00 zł/godz.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Najem sali jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
 2. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CENNIK KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

Rodzaj wstępu Cena w okresie: Opis
poza sezonem od 1 lipca -31 sierpnia
Bilet jednorazowy 20,00zł 25,00zł – bilet uprawnia
do korzystania z kortu przez 1 godzinę
Karnet (10 wejść)
na okaziciela
160,00zł 200,00zł – bilet (karnet) uprawnia
do korzystania z kortu przez 10 godzin

NAJEM STADIONU I PŁYTY PIŁKARSKIEJ Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ

L.P. Nazwa Dziecięce i młodzieżowe
sekcje sportowe
Pozostałe podmioty
Jednostka treningowa Jednostka treningowa
1 Stadion L.A. 300,00zł 450,00zł
2 Płyta piłkarska 375,00zł 525,00zł
3 Połowa płyty piłkarskiej 200,00zł 275,00zł
4 Najem Płyty piłkarskiej na mecz (2,5h) 600,00zł
5 Szatnia + natryski 100,00zł

NAJEM PŁYTY PIŁKARSKIEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

L.P. Nazwa Cena
1. Jednostka treningowa z oświetleniem 400,00zł
2. Jednostka treningowa bez oświetlenia 250,00zł
3. Jednostka treningowa z oświetleniem
– połowa boiska
220,00zł
4. Jednostka treningowa bez oświetlenia
– połowa boiska
140,00zł
5. Najem Płyty piłkarskiej na mecz (2,5h) z oświetleniem 600,00zł
6. Najem Płyty piłkarskiej na mecz (2,5h) bez oświetlenia 450,00zł
7. Szatnia + natryski 100,00zł

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Najem stadionu jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku korzystania wraz z rezerwacją cykliczną z obiektów sportowych wymagana jest pisemna forma umowy.
 3. Grupa zorganizowana – przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z obiektu stadionu pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, uprzednio zgłoszonych przez niego obsłudze obiektu, jako wejście grupowe.
 4. Jednostka treningowa  – 1,5 godziny zegarowej.
 5. Przy wynajmie minimum 10 jednostek treningowych płyty piłkarskiej – 10 % rabatu
 6. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CENNIK NAJMU GODZINOWEGO CIĄGNIKA Z OPERATOREM

Najem ciągnika wraz z operatorem Cena 300,00 zł/godz.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Najem ciągnika jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
 2. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CENNIK KORZYSTANIA Z WYCIĄGU NART WODNYCH
W AUGUSTOWIE

jedna runda + sprzęt (narty i kapok) 7,00zł
bilet imienny 10 przejazdów + sprzęt (narty i kapok) 60,00zł
bilet imienny dzienny (bez sprzętu) – poniedziałek – piątek 120,00zł
bilet imienny dzienny (bez sprzętu) – sobota-niedziela i święta 150,00zł
karnet imienny tygodniowy (bez sprzętu) 600,00zł
karnet imienny sezonowy (bez sprzętu) 2 100,00zł
korzystanie ze sprzętu (narty i kapok) – 1 godz. 7,50zł
korzystanie ze sprzętu (narty i kapok) – cały dzień 25,00zł
kombinezon neoprenowy (pianka) – 1 godz. 15,00zł
kombinezon neoprenowy (pianka) – cały dzień 30,00zł
wakeboard (przeszkody) – 1 godz. 35,00zł
wakeboard – 1 godz. 25,00zł
rezerwacja – najem wyciągu (do 20 osób) + sprzęt (narty i kapok) – 1 godz. 550,00zł

INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku rezerwacji wyciągu wymagane jest wniesienie opłaty, najpóźniej na dzień przed planowanym korzystaniem. Opłatę można uiścić w kasie w/w obiektu, pływalni lub przelewem na rachunek bankowy Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.
 2. Opłata za rezerwację podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku braku możliwości skorzystania                  z wyciągu z powodu wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz awarii wyciągu. Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 3. Sprzedaż biletów i wypożyczanie sprzętu najpóźniej godzinę przed zamknięciem wyciągu.
 4. Korzystanie z wypożyczonego sprzętu możliwe jest wyłącznie na obiekcie wyciągu nart wodnych CSiR.
 5. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CENNIK WYPOŻYCZALNI NART BIEGOWYCH

WYPOŻYCZENIE KOMPLETU SPRZĘTU (NARTY, BUTY, KIJE)
Bilet godzinny normalny 10,00zł/osoba
Dopłata za każdą rozpoczętą, kolejną godzinę 5,00zł
Bilet godzinny ulgowy* 5,00zł/osoba
Dopłata za każdą rozpoczętą, kolejną godzinę 3,00zł
Bilet całodzienny normalny 30,00zł/osoba
Bilet całodzienny ulgowy* 20,00zł/osoba
Wypożyczenie kompletu sprzętu uczestnikom zawodów narciarskich- organizowanych przez CSiR 20,00zł/osoba

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Ulgowe bilety przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej),
 2. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CENNIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA i SPRZĘTU

Rodzaj biletu /usługi Stawka cenowa
Bilet jednorazowy normalny ze sprzętem/tercja 15,00zł
Bilet jednorazowy normalny bez sprzętu/tercja 10,00zł
Bilet jednorazowy ulgowy ze sprzętem/tercja 10,00zł
Bilet jednorazowy ulgowy bez sprzętu/tercja 5,00zł
Rezerwacja – najem lodowiska (1 tercja) bez sprzętu 350,00zł
Wypożyczenie łyżew (1 para) 5,00zł
Ostrzenie łyżew (1 para) 15,00zł

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Ulgowe bilety przysługują dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej).
 2. Zwalnia się z opłaty wstępu oraz korzystania ze sprzętu szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie miasta Augustowa w celu realizacji zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych oraz treningów sportowych realizowanych w dniach poniedziałek-piątek do godz. 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zajęć i dokonaniu rezerwacji.
 3. W przypadku rezerwacji-najmu lodowiska wymagane jest wniesienie opłaty, najpóźniej na dzień przed planowanym korzystaniem. Opłatę można uiścić w kasie pływalni, lodowiska lub przelewem na rachunek bankowy CSiR.
 4. Opłata za rezerwację podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku braku możliwości skorzystania     z lodowiska z powodu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. opady deszczu oraz awarii. Opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
 5. Sprzedaż biletów i wypożyczanie sprzętu najpóźniej godzinę przed zamknięciem lodowiska.
 6. Korzystanie z wypożyczonego sprzętu możliwe jest wyłącznie na obiekcie lodowiska CSiR.
 7. Tercja –  50 minut.
 8. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z USŁUG ORAZ NAJEM POMIESZCZEŃ I SIŁOWNI W OBIEKCIE BAZY KAJAKARZY

NAJEM POMIESZCZEŃ i SIŁOWNI

L.P. NAZWA CENA BRUTTO OKRES CZASU OPIS
1. Pomieszczenie magazynowe – hangar 20,00 PLN / m2 miesiąc Najem pomieszczenia
magazynowego – hangaru
2. Siłownia + szatnie + natryski 100,00 PLN / grupa 1 godz. – najem siłowni wraz
z szatnią i natryskami oraz
aparaturą pomiarową przez 1
godzinę/grupa,
– maksymalna ilość osób w
grupie – 15 osób
3. Pomieszczenie świetlicy 35,00 PLN 1 godz. Najem pomieszczenia świetlicy

KORZYSTANIE Z USŁUG SIŁOWNI

L.P. NAZWA CENA BRUTTO OKRES CZASU OPIS
1. Zajęcia siłownia – trening
grupowy
Karnet miesięczny na
okaziciela (zajęcia trzy razy w
tygodniu) w grupie 10-15 os.
z instruktorem
140,00 PLN / osoba 1 miesiąc Karnet uprawnia do udziału
w grupowych zajęciach
treningu siłowego z
instruktorem 3 razy w tygodniu
przez okres 1 miesiąca
2. Zajęcia fitness –
karnet miesięczny na
okaziciela (zajęcia trzy razy w
tygodniu) w grupie 10-15 os.
z instruktorem
140,00 PLN / osoba 1 miesiąc Karnet uprawnia do udziału
w grupowych zajęciach fitness
z instruktorem 3 razy w
tygodniu przez okres 1
miesiąca

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Najem pomieszczeń i siłowni  jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.
 2. W przypadku najmu wraz z rezerwacją cykliczną obiektu wymagana jest pisemna forma umowy.
 3. Grupa zorganizowana – przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób korzystających z obiektu pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, uprzednio zgłoszonych przez niego obsłudze obiektu, jako wejście grupowe.
 4. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

CSiR Augustów

Znajdź na Facebook'u!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/augustow-logo-small.png
  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/bip-logo-small.png
  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/07/logo-iaugustow.jpg

  KONTAKT

  Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
  16-300 Augustów, ul. mjr. Sucharskiego 15
  https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/tourshop-logo.png
  Przejdź do treści