OgłoszeniaDeklaracja dostępności CSiR w Augustowie

31 marca, 2020

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/tourshop-logo.png
Przejdź do treści