CsirCennik

Cennik za umieszczanie reklam i ogłoszeń na obiektach CSIR

Pobierz cennik za umieszczenie reklam

Pływalnia

Drodzy Klienci,

już dziś zapraszamy do skorzystania z dwóch nowych saun, sauny suchej oraz łaźni parowej.

Życzymy miłego relaksu.

Bilet jednorazowy normalny 15 zł - Bilet uprawnia do korzystania przez 1 godz. zegarową
- Po przekroczeniu 1 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 stawki podstawowej
ulgowy 10 zł
Bilet jednorazowy rodzinny
(min. 1os dorosła i 1 dziecko,
max.2os dorosłe i 4 dzieci)
normalny 9zł
ulgowy 6zł
Bilet jednorazowy czas seniora 60+ normalny 10zł
Bilet dekadowy na okaziciela normalny 100 zł - Okres ważności biletu - 2 lata
- Bilet uprawnia do 10 jednogodzinnych wejść
- Po przekroczeniu 1 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę wg. cennika podstawowego bez zniżek
ulgowy 55 zł
Karnet miesięczny imienny normalny 88 zł - Karnet uprawnia do 15 godzin korzystania z pływalni
ulgowy 45 zł
Karnet kwartalny imienny normalny 170 zł - Karnet uprawnia do 50 godzin korzystania z pływalni
ulgowy 85 zł
Karnet półroczny imienny normalny 430 zł - Karnet uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z pływalni
ulgowy 200 zł
Karnet roczny imienny normalny 610 zł
ulgowy 320 zł
Karnet rodzinny na okaziciela 45 dniowy 155 zł
limit do wykorzystania 200 zł
jedna godz. bilet normalny - 10zł
bilet ulgowy - 8zł
- Karnet uprawnia do jednoczesnego skorzystania z pływalni max. przez 6 osób
90 dniowy 320 zł
limit do wykorzystania 420 zł
jedna godz. bilet normalny - 10zł
bilet ulgowy - 8zł

Siłownia

Bilet jednorazowy 6 zł - Bilet uprawnia do korzystania z siłowni przez 1,5 godz.
- Po przekroczeniu 1,5 godz. dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/90 stawki podstawowej
Karnet miesięczny imienny 60 zł - Karnet uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z siłowni
Karnet kwartalny imienny 165 zł - Karnet uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z siłowni

Gabinet odnowy biologicznej

Fotel masujący KINJOY 4,50 zł za 15 minut  
BODY ROLL 3,00 zł za 10 minut  
Bilet dekadowy KINJOY 2-miesięczny na okaziciela 38 zł - Bilet uprawnia do 10 wejść po 15 minut
Bilet dekadowy BODY ROLL 2-miesięczny na okaziciela 24 zł - Bilet uprawnia do 10 wejść po 10 minut
Masaż klasyczny - całościowy 60 zł
Masaż klasyczny - częściowy 40 zł

Pozostałe opłaty

Zagubienie lub zniszczenie identyfikatora 15 zł
Zagubienie numeru z szatni 5 zł
Zagubienie karnetu 10 zł

Cennik najmu godzinowego sal gimnastycznych

Najem sal sekcjom sportowym 15 zł/godz.
Najem sal pozostałym podmiotom 30 zł/godz.

Najem sali jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i złożeniu zamówienia.

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

Informacje dodatkowe

Ulgowe bilety i karty wstępu przysługują:

- Dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej)


Wstęp wolny przysługuje:

- Dzieciom w wieku do lat 5, opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem CSIR,

- Opiekunom dzieci do lat 7, które uczestniczą w zajęciach pływania organizowanych przez CSIR, wstęp wolny przysługuje opiekunowi na czas trwania zajęć, nie uprawnia do korzystania z atrakcji wodnych,

- Opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaleceniem konieczności stałej opieki.

- W wyjątkowych przypadkach udokumentowanych przez posiadacza karnetu imiennego (np. długotrwałe leczenie), termin ważności karnetu może zostać przedłużony bez dopłaty. Maksymalny okres przedłużenia karnetu do 6 tygodni.


Bilety rodzinne przysługują: 1osoba dorosła i 1 dziecko, max. 2 osoby dorosłe i 4 dzieci

Osoby posiadające karnety imienne muszą okazać w kasie dokument tożsamości.

Grupy zorganizowane (min. 15 osób) – możliwość udzielenia rabatu procentowego do 40 % od ceny podstawowej biletu jednorazowego na pływalnię. O wysokości rabatu decyduje Dyrektor CSiR.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe i nauka pływania

NAUKA/DOSKONALENIE PŁYWANIA
Zajęcia pływania z instruktorem 1 osoba 55 zł/godz. + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia pływania dla 1 osoby doskonalenie sportowej techniki pływania 65zł/godz. + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia pływania w grupie 2 osobowej 70 zł/godz. + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia pływania w grupie 3 osobowej 90 zł/godz. + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia pływania w grupie 4-9 osobowej 100 zł/godz. + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia pływania w grupie 4-9 osobowej (cykl 10 zajęć) 100 zł/osoby/cykl + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Kurs miesięczny pływania (12zajęcia) w grupie 10-15 osobowej 90 zł/osoby + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Kurs trzymiesięczny pływania (24zajęcia) w grupie 10-15 osobowej 180 zł/osoby + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Kontynuacja kursu , II etap kursu trzymiesięcznego pływania (24zajęcia) w grupie 10-15 osobowej, udział w kursie rodzeństwa 170 zł/osoby + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia pływania w grupie 10-15 osobowej z instruktorem (organizowane za pośrednictwem szkół oraz innych placówek i jednostek oświatowo-wychowawczych) 65zł/godz./grupa+ opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia rehabilitacji wodnej w grupie 10-15 osobowej z instruktorem 80 zł/godz./grupa+ opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Aqua Fitness
Karnet miesięczny (12 zajęć) w grupie 10-15 osobowej 110 zł/osoby + opłata za wstęp
Karnet miesięczny (8 zajęć) w grupie 10-15 osobowej 70 zł/osoby + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia jednorazowe w grupie 10-15 osobowej 10 zł/godz. + opłata za wstęp zgodnie z cennikiem
Zajęcia Fitness
Karnet miesięczny ( zajęcia trzy razy w tygodniu) w grupie 10-15 os. 100 zł/osoby
Karnet miesięczny ( zajęcia dwa razy w tygodniu) w grupie 10-15 os. 80 zł/osoby
Zajęcia jednorazowe w grupie 10-15 osobowej 15 zł/godz./osoby
Zajęcia Zumba
Karnet miesięczny ( zajęcia dwa razy w tygodniu) w grupie 10-15 os. 70 zł/osoby
Karnet miesięczny ( zajęcia jeden raz w tygodniu) w grupie 10-15 os. 45 zł/osoby
Zajęcia jednorazowe w grupie 10-15 osobowej 12 zł/godz./osoby
Zajęcia Akademii Tenisa Ziemnego
Grupa zaawansowana (zajęcia jeden raz w tygodniu) opłata miesięczna 150 zł/osoby
Grupa początkująca (zajęcia jeden raz w tygodniu) opłata miesięczna 100 zł/osoby
Zajęcia gier zespołowych
Opłata miesięczna (zajęcia dwa razy w tygodniu) w grupie 10-15 osobowej 50 zł/osoby
Zajęcia Akademii Nart Biegowych
Opłata miesięczna (4 zajęcia ) w grupie 10-15 osobowej 50 zł/osoby
Zajęcia sekcji sportowej
Trening pływacki (zajęcia dwa razy w tygodniu) opłata miesięczna 50 zł/osoby
Trening pływacki (zajęcia trzy razy w tygodniu) opłata miesięczna 75 zł/osoby
Opłaty wpisowe za udział w rozgrywkach sportowych
Augustowska Liga Piłki Siatkowej 500 zł/drużyna dorosłych
300 zł/drużyna szkolna
Turniej Piłki Siatkowej 250 zł/drużyna dorosłych
150 zł/drużyna szkolna
Augustowska Liga Piłki Nożnej 500 zł/drużyna dorosłych
300 zł/drużyna szkolna
Turniej Piłki Halowej 150 zł/drużyna
Turniej Piłki Halowej (jednodniowy) 100 zł/drużyna szkolna
Zawody w narciarstwie biegowym i nartorolkach 40,00 zł/osoba dorosła
20,00 zł/dzieci i młodzież szkolna

Informacje dodatkowe

„Godzina” zajęć nauki, doskonalenia pływania, zajęć dla grup zorganizowanych oraz aqua fitness trwa 45 minut. Pobyt grupy jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji terminu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości zapewnienia instruktora do przeprowadzenia zajęć.

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA REZERWACJE

Rezerwacja-najem toru pływackiego Cena 35 zł/godz. plus opłata za wstęp dla wszystkich osób na torze
Rezerwacja-najem toru pływackiego Cena 15 zł/godz. plus opłata za wstęp dla wszystkich osób na torze (dotyczy rezerwacji min. 2 torów rzez określoną grupę 5 razy w tygodniu poniedziałek-piątek
Rezerwacja-najem pływalni Cena 600 zł/ godz.
Rezerwacja-najem wydzielonej części niecki basenu rekreacyjnego Cena 40,00 zł/godz. plus opłata za wstęp dla wszystkich osób

CENNIK ZA UMIESZCZANIE REKLAM I OGŁOSZEŃ

Załącznik 8 do Zarządzenia Nr 738/17
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 16 czerwca 2017 r.

L.P

Rodzaj reklamy

Format

Okres umieszczenia

Cena brutto

1.

Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Pływalni CSiR, ul. Sucharskiego 15

wielkość do A4

1 tydzień

10,00 zł

2 tygodnie

14,00 zł

1 miesiąc

26,00 zł

3 miesiące

57,00 zł

wielkość do A3

1 tydzień

16,00 zł

2 tygodnie

24,00 zł

1 miesiąc

46,00 zł

3 miesiące

97,00 zł

2.

Stand reklamowy

do 2m2

1 miesiąc

85,00 zł

3.

Baner reklamowy

- do 3m2

 - do 6 miesięcy

75,00zł/m-c

7 – 12 miesięcy

50,00zł/m-c

3,001 m2 – 6 m2

 - do 6 miesięcy

125,00zł/m-c

7 – 12 miesięcy

90,00zł/m-c

powyżej 6 m2

Czas i opłata ustalana przez Dyrektora CSiR

4.

Umieszczenie logo jako odnośnika na stronie internetowej www.basenaugustow.pl

Opłata do 6 miesięcy

40,00zł/m-c

Opłata 7 – 12 miesięcy

60,00zł/m-c

• Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Program karty Dużej Rodziny

Rodzinom wielodzietnym (również rodzinom zastępczym) w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka na poniżej wymienione usługi CSiR:

„BILET RODZINNY” 40% zniżki na zakup biletów jednorazowych na pływalnię:
- bilet ulgowy w cenie 6,00zł/os. za godzinę
- bilet normalny w cenie 9,00zł/os. za godzinę

„KARNET RODZINNY NA OKAZICIELA”:
- 45 DNIOWY w cenie 155,00zł, limit do wykorzystania 260,00zł (26godz.)
- 90 DNIOWY w cenie 320,00zł, limit do wykorzystania 550,00zł (55godz.)

Na wyżej wymienione usługi, obniżka przysługiwałaby po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Dzieci nie posiadające jeszcze własnego dokumentu będą mogły korzystać z ulg na podstawie własnej Karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica/opiekuna, łącznie z jego Kartą i w jego obecności.

*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej)

Dodatkowe informacje

Ulgowe bilety i karty wstępu przysługują:

- Dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży i studentom do ukończenia 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji (szkolnej/studenckiej)

Wstęp wolny przysługuje:

  • Dzieciom w wieku do lat 5, opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia wg ustalonego harmonogramu uzgodnionego z dyrektorem CSIR,
  • Opiekunom dzieci do lat 7, które uczestniczą w zajęciach pływania organizowanych przez CSIR, wstęp wolny przysługuje opiekunowi na czas trwania zajęć, nie uprawnia do korzystania z atrakcji wodnych,
  • Opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaleceniem konieczności stałej opieki.
Bilety rodzinne przysługują: 1osoba dorosła i 1 dziecko, max. 2 osoby dorosłe i 4 dzieci Osoby posiadające karnety imienne muszą okazać w kasie dokument tożsamości. Grupy zorganizowane (min. 15 osób) – możliwość udzielenia do 20% rabatu ceny podstawowej biletu jednorazowego na pływalnię.

Honorujemy karty

Grafika karty

karta multisport plus

Grafika karty

karta Fit Sport

Grafika karty

karta FitProfit

Grafika karty

karta multisport kids