Ikona pucharu

Zawody

26

06

2015

REGULAMIN Turnieju koszykówki ulicznej  o Puchar Burmistrza Olecka Olecko, 18 lipca 2015r.

Warunki uczestnictwa.
Drużyna liczy 3 osoby + 1 osoba rezerwowa.
Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny.
Turniej zostanie rozegrany w konwencji Streetball.
Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.
Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia powinny mieć  pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
Uwaga! Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
Nazwa drużyny nie może naruszać dobrych obyczajów.
Kapitanowie są zobowiązani do podawania prawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym drużyny pod rygorem dyskwalifikacji.
Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.
Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu, w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio w formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.
Organizator turnieju zastrzega sobie dyskwalifikację zawodników będących w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
Wpisowe 50 zł od drużyny w dniu turnieju.

System rozgrywek.
Rozgrywki są prowadzone w kategorii OPEN.
Rozgrywki – system brazylijski, bądź grupowy (w zależności od liczby zgłoszonych  drużyn). O podziale drużyn na grupy zdecyduje losowanie.
Zwycięzcy półfinałów, rozegrają finał, podczas gdy przegrani będą toczyli walkę o trzecie miejsce.

Gra
Mecze koszykówki ulicznej rozgrywane są na boiskach o wymiarach od 9x9 do 15x15m, na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia w odległości 6,25m. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju.
Piłki do rozgrzewki drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.
Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.
O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie (rzut monetą).
Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkt, zza linii 6,25m uzyskuje 2pkt.
Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16 punktów lub trwa 10 minut.
W przypadku zakończenia 10-minutowego czasu gry i nie uzyskania przez którąś z drużyn 16 punktów, mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany przez drużyny w czasie 10 minut. W przypadku remisu po 10 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza (złoty kosz). O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje losowanie (rzut monetą).
Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Jest ona zobowiązana do wyjścia poza obręb pola 6,25m od kosza. Drużyna broniąca powinna znajdować się wtedy w całości w obrębie pola 6,25m. Taka sama zasada obowiązuje także w przypadku pozostałych strat piłki – faul, zebranie po niecelnym rzucie przeciwnika, itp.
Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna jest atakującą - rozpoczyna akcję spoza 6.25m.
Obowiązuje zasada 24 sekund na oddanie rzutu. Nie oddanie rzutu w tym czasie, karane jest utratą piłki.
Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
Każdej drużynie przysługuje do wykorzystania jeden 30-sekundowy czas w trakcie meczu.
Odpowiedzialność i obowiązki sędziego obejmują:
liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu,
notowanie wykorzystanych czasów przez poszczególne drużyny,
ostateczne rozstrzyganie sporów,
kontrolowanie prawidłowych zmian zawodników,
prawidłowe i zgodne z przepisami sędziowanie meczów.
Kapitan drużyny jest upoważniony, jako jedyny z drużyny, do występowania w jej imieniu we wszystkich sprawach i sporach.
Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. W przypadku spornych sytuacji na boisku sędzia wydaje werdykt ostateczny.
Złośliwe faule zauważone przez sędziego gry będą karane rzutem za 1 punkt z linii rzutów osobistych oraz przekazaniem piłki po rzucie drużynie pokrzywdzonej.
Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji.
Przepisy gry obowiązują wg przepisów PZKOSZ, chyba że organizator zastrzega to w regulaminie.

Postanowienia ogólne.
Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem obiektu.
Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach.
Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się, dyskwalifikuje całą drużynę.
Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
W sprawach nieujętych regulaminem decydujący głos należy do Organizatora.
Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Olecku.

Ikona pucharu

Ogłoszenia

25

09

2020

Otwarcie pływalni

Informujemy, że otwarcie obiektu nastąpi 31.10.2020r.

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

26

06

2020

Otwarcie

Miejskiego Wyciągu Nart Wodnych i Kąpieliska Miejskiego.

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

31

03

2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CSiR W AUGUSTOWIE

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

10

02

2020

Zmiana godzin Aqua Fitness

Od dnia 11.02.2020 obowiązywać będą nowe godziny zajęć.

Więcej

Ikona pucharu

Wydarzenia

04

02

2020

Zawody na Wodnym Torze Przeszkód

Wyniki i fotorelacja

Więcej

Ikona pucharu

Wydarzenia

04

02

2020

Bieg Tropem Wilczym 2020

Wyniki

Więcej

Zdjęcie oferty specjalnej

BILET „2 GODZINY W CENIE 1"

Promocyjna cena biletu jednorazowego oraz grupowego za 2 godziny korzystania z pływalni.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Aqua Fitness

Zajęcia ruchowe połączone z muzyką
Dołącz do nas i bądź w formie!

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Bilet grupowy

W ramach oferty grupowej proponujemy 20% zniżki na zakup biletów.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Nauka pływania

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza zapisy oraz zaprasza na zajęcia.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Oferta przedpołudniowa dla dorosłych

Proponujemy 30% ZNIŻKI na zakup karnetów dla dorosłych w godzinach 10-13.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Bilet rodzinny

40% ZNIŻKI na zakup biletów jednorazowych na pływalnię dla rodzin z dziećmi.

Sprawdź

Honorujemy karty

Grafika karty

karta multisport plus

Grafika karty

karta Fit Sport

Grafika karty

karta FitProfit

Grafika karty

karta multisport kids