Ikona pucharu

Narty biegowe

01

01

2018

Regulamin MAZURY LOPPET CUP 2018

Regulamin MAZURY LOPPET CUP 2018
Cykl Biegów Narciarskich. Grand-Prix Warmii, Mazur i Suwalszczyzny

1. ORGANIZATORZY:

JABŁOŃ LAKE RESORT
Jabłoń k. Pisza, 12-200 Pisz
Tel.: 669 130 455 www.jablon-resort.pl mlcjablon@jablon-resort.pl recepcja@jablon-resort.pl
Firma Sportowo-Turystyczna Seba-Sport
Sebastian Ciborowski
ul. Spacerowa 56 12-200 Pisz
Tel.: 606 349 708, 664 761 315 www.sebasport.pisz.pl sebasport@op.pl
Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich
Przewodniczący: Jacek Tracz

Wysoka Wieś, 14-100 Ostróda
Tel.: 89 647 15 23, 502357290 www.biegsasinow.com.pl jtracz@interia.pl
Wosir Szelment
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
Tel.: 87 567 07 08
marketing@wosir-szelment.pl
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
16-300 Augustów, ul. mjr. Sucharskiego 15
Tel.: 508 34 40 90
info@basenaugustow.pl

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

21 stycznia – V Bieg Piski o Puchar Jabłoni 10 km F (Bieg Główny)

3 lutego – II Ski Tour Augustów - Sprinty

4 lutego – VIII Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna 10 km F (Bieg Główny)

17 lutego – XIII Bieg Sasinów 10 km CL (Bieg Główny) – finał MAZURY LOPPET CUP.

3. CEL:

 • Popularyzacja biegów narciarskich na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie
 • Promocja Regionów poprzez sport
 • Prezentacja i promocja walorów rekreacyjno-przyrodniczych Warmii, Mazur i Suwalszczyzny
 • Wyłonienie najlepszych zawodniczek, zawodników oraz drużyn
 • Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

4. BIEGI ZALICZANE DO GRAND-PRIX:

 • 10km stylem dowolnym (F) – 21 stycznia (niedziela) V Bieg Narciarski o Puchar Jabłoni
 • Sprinty Eliminacje 2X1000 + Finały 2000 m (CL) – 2 lutego (sobota) II SKI TOUR Augustów
 • 10km stylem dowolnym (F) – 4 lutego (niedziela) VIII Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna 10 km F
 • 10km stylem klasycznym K i M (CL) – 17 lutego (sobota) XIII Narciarski Bieg Sasinów

5. BIEGI DRUŻYNOWE:

 • Drużyna składa się z czterech osób ( przynajmniej jedna osoba płci przeciwnej)
 • Skład drużyny można modyfikować
 • Do punktacji drużynowej liczyć się będą punkty z poszczególnych zawodów drużyny, wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów

6. PUNKTACJA:

1 - 50
11 - 24
21 - 10
2 - 46
12 - 22
22 - 9
3 - 43
13 - 20
23 - 8
4 - 40
14 - 18
24 - 7
5 - 37
15 - 16
25 - 6
6 - 34
16 - 15
26 - 5
7 - 32
17 - 14
27 - 4
8 - 30
18 - 13
28 - 3
9 - 28
19 - 12
29 - 2
10 - 26
20 - 11
30 - 1

* w przypadku równej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej decydują wyższe wyniki

** przy dalszej równości - bezpośrednia konfrontacja w ostatnim biegu

7. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do biegów odbywają się na stronach poszczególnych biegów z dopiskiem „MAZURY LOPPET CUP” www.jablon-resort.pl , www.biegsasinow.com.pl , www.wosir-szelment.pl, www.basenaugustow.pl

8. UCZESTNICTWO i OPŁATY:

We wszystkich biegach cyklu „ Mazury Loppet Cup” obowiązuje opłata:

40 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci i młodzież do 18 roku życia.

8. KLASYFIKACJA:

We wszystkich biegach cyklu „ Mazury Loppet Cup” obowiązuje opłata:

40 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci i młodzież do 18 roku życia.

9. KLASYFIKACJA:

Po zakończonych zawodach do klasyfikacji ogólnej będą wliczani zawodnicy, którzy uczestniczyli i zostali sklasyfikowani - w przynajmniej jednym biegu przy rozegranym 4-ch zawodach.

10. NAGRODY:

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki MLC otrzymają puchary, oraz nagrody.

W „Grand Prix Mazury Loppet Cup” (punktacja łączna za cztery biegi) obowiązują nagrody finansowe:

I miejsce w kat kobiet – 400 zł + voucher dla dwóch osób na weekend na Wzgórzach Dylewskich

I miejsce w kat mężczyzn – 400 zł + 2 vouchery po 25 podjazdów na wyciągu narciarskim do wykorzystania na stokach WOSiR Szelment.

 • II miejsce – 200 zł + nagrody rzeczowe
 • III miejsce – 100 zł + nagrody rzeczowe
 • Wśród uczestników, którzy wystartują we wszystkich czterech biegach rozlosowana zostanie nagroda specjalna od SKIPOL – profesjonalne kije biegowe.
 • Nagrodą dla najlepszych drużyny będą Puchary MLC oraz nagrody rzeczowe
 • w każdym biegu wszyscy uczestnicy otrzymają medal za udział w zawodach

11. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

 • Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają osoby zrzeszone i niezrzeszone.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatorów lub którykolwiek podmiot za zgodą ww. w wydawnictwach, podczas transmisji telewizyjnej, radiowej i internetowej.
 • W przypadku złych warunków pogodowych organizator ma prawo do zmiany lub skrócenia dystansu (lub zmiany rywalizacji na bieg).
 • Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w zawodach z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe zgłoszenie.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu, w którym będzie uczestniczył. Organizatorzy poszczególnych biegów udostępniają regulaminy na stronach www www.jablon-resort.pl, www.biegsasinow.com.pl, www.wosir-szelment.pl, www.basenaugustow.pl
 • Przed wyjazdem na zawody prosimy o telefoniczne upewnienie się czy zawody odbędą się w zaplanowanym terminie
 • Ubezpieczenie. Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Grand-Prix Warmii i Mazur w Narciarstwie Biegowym „MAZURY LOPPET CUP”

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu

Ikona pucharu

Ogłoszenia

08

04

2021

CSiR ogłasza nabór na wolne stanowisko – referent

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent.

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

26

02

2021

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

W Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

17

02

2021

Ogłoszenie na Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na Dzierżawę Gruntu

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

15

02

2021

Lodowisko - Rozpoczynamy sezon 2021

Więcej

Ikona pucharu

Wydarzenia

04

02

2021

Półkolonie narciarskie 2021

Plakat

Więcej

Ikona pucharu

Ogłoszenia

02

02

2021

Informacja

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie informuje, że obiekt pływalni miejskiej będzie nieczynny do odwołania.

Więcej

Honorujemy karty

Grafika karty

karta multisport plus

Grafika karty

karta Fit Sport

Grafika karty

karta FitProfit

Grafika karty

karta multisport kids