REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD
W CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

 1. Wodny tor przeszkód jest czynny w dniach: 22.01-25.01.2019 w godz. 10.00 -20.00 (wtorek – piątek).
 2. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 7 roku życia.
 3. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie w kamizelkach asekuracyjnych.
 4. Z Wodnego Toru Przeszkód jednorazowo może korzystać 15 osób.
 5. Przed wejściem na Wodny Tor Przeszkód korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 6. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód polega na pokonaniu pojedynczo kolejnych przeszkód rozpoczynając od Rampy do Wspinania na płytszej części basenu sportowego a kończąc na Zjeżdżalni Slide i wyjściu po drabince w części głębokiej basenu sportowego.
 7. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód obowiązuje ruch jednokierunkowy.
 8. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód zabrania się:
  • skakania z krawędzi basenu, słupka startowego, na moduł lub z modułu,
  • popychania lub spychania z Toru innych użytkowników,
  • przepływania oraz nurkowania pod modułami,
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
  • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem,
  • utrudniania innym użytkownikom pokonania toru.
 9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 10. O wszelkich sytuacjach narażających bezpieczeństwo oraz uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
 11. Osoby korzystające z Wodnego Toru Przeszkód obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie pływalni miejskiej w Augustowie, ul. Sucharskiego 15.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 13. Regulamin wchodzi w życie dnia 08.12.2018 r. i obowiązuje do chwili demontażu Wodnego Toru Przeszkód.

Dyrektor CSiR w Augustowie

Zdjęcie oferty specjalnej

BILET „2 GODZINY W CENIE 1"

Promocyjna cena biletu jednorazowego oraz grupowego za 2 godziny korzystania z pływalni.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Aqua Fitness

Zajęcia ruchowe połączone z muzyką
Dołącz do nas i bądź w formie!

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Bilet grupowy

W ramach oferty grupowej proponujemy 20% zniżki na zakup biletów.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Nauka pływania

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza zapisy oraz zaprasza na zajęcia.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Oferta przedpołudniowa dla dorosłych

Proponujemy 30% ZNIŻKI na zakup karnetów dla dorosłych w godzinach 10-13.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Bilet rodzinny

40% ZNIŻKI na zakup biletów jednorazowych na pływalnię dla rodzin z dziećmi.

Sprawdź

Honorujemy karty

Grafika karty

karta multisport plus

Grafika karty

karta Fit Sport

Grafika karty

karta FitProfit

Grafika karty

karta multisport kids